اینگونه

اینگونه زندگی کنیم :

ساده اما زیبا؛

مصمم اما بیخیال؛

متواضع اما سربلند؛

مهربان اما جدی؛سبز اما بی ریا؛

عاشق اما عاقل.

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
مهدی

اینجاسرزمین واژه های وارونه است.جایی که گنج"جنگ"میشود.درمان"نامرد"میشود.قهقهه"هق هق"میشودامادزدهمان"دزد"است.دردهمان"درد"وگرگ همان"گرگ" [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]